Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Преустановени посещения на децата от детските градини

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед № РД - 01 - 124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини, считано от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. и до второ нареждане.