Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Провеждане на заседание на Обществения съвет

На 28.03.2019 г.  от 17,30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ " Бреза". 

Дневен ред:

1. Отчет на бюджета на ДГ " Бреза" за 2018 година.

2. Запознаване с бюджета на ДГ " Бреза" за 2019 година.

3. Отчет на изпълнението на Проект за предоставяне средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата от ДГ " Бреза" по реда на ПМС 148/ 19.07.2018 Г.

4. Запознаване с План за обучение за мерките за контрол ипредотвратяване на изпиранетона пари и финансирането на тероризма.

5. Съгласуванеизбор на познавателни книжки за Трета и Четвърта ПГ  за учебната 2019/2020 г.

6. Запознаване с Правила наОбщина Пловдив закандидатстване и разпределяне средствата за проектиране и изграждане на нови детски площадки през 2019 г. Участие на детската градина по този проект с1 детска площадка със спортни съоръжения.