Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Такси за детска градина за месец Март 2020 г.

Уважаеми родители,

Ръководството на ДГ " Бреза" Ви уведомява,че за м. Март 2020 г. няма да се начислява постоянната част от 20 лв. Дължимата месечна такса ще се формира в зависимост от присъствените дни на детето за месеца. 

Таксите ще се събират в ДГ " Бреза" от 01.04.2020 г. при спазване на строг санитарно-хигиенен контрол!

Имате възможност да заплатите таксата си и по банков път, но не по-късно от 10.04.2020 г. .   Това е банковата сметка на детската градина:

ИВВЕСТ БАНК АД, Клон ПЛОВДИВ   -  IBAN: BG95IORT73753102603500

                                BIC: IORTBGSF

     Основание за плащане: Такса са м..............., 2020 г.

       Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето

Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

  Освен тези начини на плащане, може да заплатите таксата на своето дете чрезпощенска станция и  ЕasyPay.

Дължимата сума получавате като e - mail на електронната си поща.

                                                                                                                           Директор: Нели Димитрова

Бъдете здрави!