Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Заседание на Обществения съвет на ДГ

На 31.01.2018 г. / сряда/ от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ " Бреза" - Пловдив.

Дневен ред:

1.Отчитане бюджета на ДГ за 2017 г.;

2. Запознаване с План за действиепри подготвен или извършен терористичен акт.;

3. Запознаване с Проект по ПУДООС и МОСВ;

4. Запознаване с Механизъм за тормоз  и насилие между децата .