Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Документи

Актуализирана стратегия и програмна система за развитие на ДГ Бреза_1 

План за квалификационната дейност и План на заседанията на Комисията по вътрешна квалификация 2023-2024

План за контролната дейност на директора - 2023-2024 г.

План за насърчаване и повишаване на грамотността в ДГ Бреза - 2023-2024

План за празници и развлечения 2023 - 2024 г.

План за работата на ПС -2023-2024

Програма за подкрепа на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на децата 2023-2024

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на детската градина

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма по БДП 2023-2024

Програмна система на ДГ Бреза - 2023 - 2024

Седмични програми по групи 2023-2024

 Дневна организация на престоя на децата

Годишен план на ДГ Бреза - част 1

Годишен план на ДГ Бреза - част 2

Правилник БУВОТ - Част 1 2023-2024 уч.година

Правилник БУВОТ - Част 2 2023-2024 уч.година

Правилник за ВТР - Част 1 2023-2024 уч.год.

Правилник за ВТР - Част 2 - Приложения- 2023-2024 уч.год.

Правилник за дейността на ДГ - Част 1 - 2023-2024 уч.год.

Правилник за дейността на ДГ - Част 2 2023-2024 уч.год.

Правилник за дейността на ДГ - Част 3 - Приложения - 2023-2024 уч.год.

План-програма - адаптаця на децата от първа група, Пр.6 към ПДДГ