Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Документи

Годишен план 2022-23 год. 

Отчет на изпълнение Плана за действие и финансиране към Стратегията за развитие 2020 -2022 

 Правила и план за подкрепа на личностно развитие

Дневна организация на престоя на децата

Мерки за повшаване качеството на образованието

План за квалификационната дейност и Правила

План за контролната дейност на директора

План за празници и развлечения

План за работата на педагогическия съвет

План за тематичната проверка 2022-23 уч.г.

План -Програма БДП 2022-2023

Прил.1 към ПВТР

Програма - приобщаване на деца от уязвими групи

Програмна система на ДГ БРЕЗА 2022 - 23

Седмична програма по групи