Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Обществен съвет към ДГ " Бреза" - Пловдив

 

Председател: Драгомир Варимезов

Основни членове:

1.Бонка Нейкова

2. Драгомир Варимезов

3. Ванда Карчевска - Петрова

4. Десислава Войникова

 Резервни членове:

1. Тодор Иванов

2. Ваня Георгиева

3. Нина Джумерска

4. Валя Кичукова

   Представител на финансиращия орган в Обществения съвет към ДГ "Бреза" :

1. Основен член - Стайко Танев -Секретар на Район „Северен"

   2. Резервен член - Иванка Попова - счетоводител на ДГ " Дъга" и ДГ " Весела"