Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Обществен съвет към ДГ " Бреза" - Пловдив

 

Председател: Ванда Здзиславова Карчевска - Петрова

Основни членове:

1.Бонка Нейкова Нейкова

2. Анелия Валентинова Варимезова

3. Ванда Карчевска - Петрова

4. Веселина Валентинова Иванова

 Резервни членове:

1. Галина Владимирова Тошева

2. Запринка Велкова Тосуноглу

3. Светослава Росенова Александрова

4.Ангел Маринов Маринов

   Представител на финансиращия орган в Обществения съвет към ДГ "Бреза" :

1. Основен член - Стефана Иванова Бончева - счетоводител в Район „Северен"

   2. Резервен член - Магдалена Василева Георгиева - Гл. експерт ОК в Район " Северен"