Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Работа по проекти и програми

 

През учебната 2023/ 2024 г. работим по следните национални програми ипроекти:

  1. НП на МОН - ПП " Утринна приказка" - прилага се във всички групи на детската градина
  2. Проект на УНИЦЕФ за ранното детско развитие;
  3. Национална програма за по-пълно обхващане на ученицитев задължителнаучилищна възраст - Модул " Подпомагане храненето на децата"
  4. Проект на Община Пловдив за разпределяне на средства за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремант на съществуващи такива;
  5. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ  

 

        https://pin.it/1JykbVv