Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Работа по проекти и програми

През учебната 2022/ 2023 г. работим по следните национални програми ипроекти:

  1. НП на МОН - ПП " Утринна приказка" - прилага се в Първа б гр. и Втора а гр. ;
  2. Програма на МОН - " Успяваме заедно" , " Хубаво е в деската градина" , Модул 1;
  3. Проект на УНИЦЕФ за ранното детско развитие;
  4. Национална програма за по-пълно обхващане на ученицитев задължителнаучилищна възраст - Модул " Подпомагане храненето на децата"
  5. Проект на Община Пловдив за разпределяне на средства за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремант на съществуващи такива;
  6. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ