Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Процедура по ЗОП по 5 обособ. позиции

Протокол № 2 на осн. чл. 192 / 4/ от ЗОП

Срок за получаване на оферти - 30.03.2020 г. до 14.00 ч.

Първите 5 прикачени файла са прекратени.

Добавена Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на  оферти!

Добавена информация за Прекратяване на Обществена поръчка и Протокол