Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Обучение по ПП "Утринна приказка" в ДГ " Бреза"

На 29 .03.2022 г. се проведе обучение по ПП „ Утринна приказка” в ДГ „ Бреза” , гр. Пловдив. Като участници, включени още в първия етап от въвежднето на ПП „ Утринна приказка”, екипът от ДГ „ Бреза” представи   адаптационен, психолого-педагогически и методическо –практико-приложен модел  ПП „ Утринна приказка”, създаден от авторски екип – проф. Даниела Тасевска и доц. доктор Емил Бузов.

В 9,00 часа се започна с четене на приказка от представител  на семейната общност в първа възрастова група. „Трите прасенца” бе прочетена от мама Ванда, майка на Ясенчо. Децата слушаха и се вълнуваха на всеки момент от приказката, успяха да посочат героите, кои са лоши и добри и да ги посочат на предварително приготвените постери. След това заедно изпяха и изтанцуваха песента за трите прасенца и се скриха в къщичката от  лошия вълк. Децата изпратиха мама Ванда с подарък и много усмивки. Това беше плавен преход към ситуацията, която следваше по програма. Децата оцветиха приказните герои от прочетената история.

След сутрешния прочит на приказката Нели Димитрова, директор  на ДГ „ Бреза” представи презентация, с която запозна присъстващите екипи от пловдивска област с особеностите на психолого-педагогическия модел „ Утринна приказка”. Гостите имаха възможност да задават въпроси на обучителите  от ДГ „ Бреза” и в непренуден разговор да изяснят задължитлните моменти при адаптиране на модела.