Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Заявление за отсъствие на децата във връзка с усложнената обстановка

Във връзка с усложнената обстановка от Ковид - 19 и Заповед № РД 09-3213/ 13.11.2020 г. на Министъра на ОН, Ви уведомяваме, че децата могат да отсъстват от детска градина, като отсъствията ще се считат за такива по уважителни причини. Необходимо е да се подаде заявление до директора, което прилагаме в тази публикация. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път.
Бъдете здрави и мислете позитивно!