Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Правила за дейностите в ДГ в условията на извънредна епидемична обстановка

Правила за организиране на дейностите в условия на извънредна епидемична обстановка в ДГ " Бреза"

Информирано съгласие за родителите